Get Adobe Flash player
Home
 • 4.jpg
 • 14.jpg
 • 2.jpg
 • 8.jpg
 • 15.jpg
 • 11.jpg
 • 7.jpg
 • 1.jpg
 • 5.jpg
 • 12.jpg
 • 16.jpg
 • 6.jpg
 • 10.jpg
 • 9.jpg
 • 13.jpg

จากใจ ประธานหมู่บ้านจัดสรรพฤกษา 11

ถึง  สมาชิก และพ่อแม่พี่น้องชาวพฤกษา 11 ทุกท่าน


ก่อนอื่นผมและคณะกรรมการหมู่บ้านฯ ทุกท่าน ต้องขอขอบพระคุณคะแนนเสียงทุกคะแนน ที่สมาชิกมอบความไว้วางใจให้ผมและคณะกรรมการฯผม เข้ามาบริหารงานหมู่บ้าน ดูแลความเป็นอยู่ให้กับสมาชิก และพ่อแม่พี่น้องชาวพฤกษา 11  นับว่าผมและคณะกรรมการฯได้รับเกียรติจากท่านเป็นอย่างสูง  ผมให้สัญญากับสมาชิกทุกท่านว่า ผมและคณะกรรมการฯ จะยึดหลักต่อไปนี้ในการบริหารงานหมู่บ้าน

มีความซื่อสัตย์

มีความโปร่งใส

ใส่ใจพัฒนา

นำพาความผาสุกสู่หมู่บ้าน

เพื่อไปสู่ความเป็นเอยู่ที่ดีตามที่ สมาชิกและทุกท่านที่อยู่ในหมู่บ้านนี้คาดหวังไว้ และต่อไปนี้เราจะไม่มีเบอร์ 1 และ เบอร์ 2  เหมือนวันเลือกตั้ง  ทุกวันนี้เรามีเบอร์เดียว  นั้นคือ  เบอร์ 11  หรือ พฤกษา 11

ที่ผ่านมาเรามีอุปสรรคในชีวิตมากมาย โดยเฉพาะปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านฯเรา ทำให้สมาชิกหลายท่านต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองเป็นจำนวนมาก   และในปีนี้ก็ยังคาดกาลไม่ถูกว่าจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่   นับต่อแต่นี้ไป หากเราชาวพฤกษา 11 ไม่ร่วมแรงร่วมใจกัน  เราคงไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคใดๆได้อีก  ผมและคณะกรรมการฯ จะเป็นแกนนำในการที่จะเอาชนะวิกฤตนี้ไปให้ได้หากมีขึ้น แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นกระผมขอให้ สมาชิกและพ่อแม่พี่น้องร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรค และก้าวไปสู่การพัฒนาของหมู่บ้านฯ ให้เป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่

สมาชิก พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวพฤกษา 11 ผม และคณะกรรมการฯ ขอประกาศว่า จะทำสงคราม กับผู้ค้า ยาเสพติดภายในหมู่บ้าน จะทำให้หมู่บ้านของเรา เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด และจะประกาศต่อสังคมว่า หมู่บ้านพฤกษา 11 เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดให้ได้

สุดท้ายนี้ ผม และคณะกรรมการฯ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย องค์พระสยามเทวาธิราช  ท้าวมหาพรม อันเป็นที่เคารพสักการะรวมทั้งบุญบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  จงดลบันดาลให้ สมาชิกและพ่อแม่พี่น้องชาวพฤกษา 11 ทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ คิดสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมาตรปราถนา ตลอดไป

ธัญพิสษฐ์   ใจปานน้ำ

ประธานหมู่บ้านจัดสรรพฤกษา 11

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 14 มีนาคม 2012 เวลา 20:03 น.